Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

OMEX Boron (1 liter)

Paraméterek

Forgalmi kategória III.
Ár:
5.163 Ft (4.066 Ft + ÁFA)

Bórigényes kultúrákban a lombtrágyázás kihagyhatatlan eleme a Bór. Elsősorban napraforgó, szőlő, repce, alma kultúráknál.  Javasolt kijuttatási idő szüret után és/vagy kora tavasszal zöldbimbós állapottól  a kötő termésekig kétszer kijuttatva.

Hatóanyag:  B 11 % Dózis: 10-20 ml / 10 l

A III. forgalmi kategóriába sorolt levéltrágya vásárlása és saját célú felhasználása szakképesítéshez, engedélyhez nem kötött. (43/2010 (IV.23) FVM rendelet)

Használat előtt feltétlenül olvassa el a termék címkéjét is!  

Cikkszám: N-0655
Elérhetőség: Raktáron
Szállítási díj: 1.505 Ft
Menny.:db

Ingyenes szállítás 40 000 Ft feletti rendelés esetén

Ingyenes szállítás 40 000 Ft feletti rendelés esetén!

Leírás és Paraméterek

A III. forgalmi kategóriába sorolt levéltrágya vásárlása és saját célú felhasználása szakképesítéshez, engedélyhez nem kötött. (43/2010 (IV.23) FVM rendelet)

Használat előtt feltétlenül olvassa el a termék címkéjét is!

KEVERHETŐSÉG:

A bór levéltrágya összeférhető a legtöbb, de nem minden növényvédő szerrel, figyelembe véve azok fizikokémiai tulajdonságait, és a termésre gyakorolt biológiai hatásokat. Ezért a gyártó cég: Omex nem vállal felelősséget a keverésből származó esetleges károkért.  A keverék előállítása előtt - saját felelősségre - próba keverést célszerű végrehajtani.

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS:

Tárolja jól szellőző, hűvös és száraz helyen. Tárolja helyes címkékkel ellátott tartályokban. Tárolja 5 és 20 Celsius fok közötti hőmérsékleten.
Megfelelő csomagolás: Műanyag tartályok.
Eltarthatóság ideje: Eredeti, zárt csomagolásban 3 év.

További műszaki információ: Farmmix Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep u. 20.  Tel.: (52) 371-019

KOCKÁZATI, BIZTONSÁGI MONDATOK:

H302 Lenyelve ártalmas.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P264  A használatot követően az érintett bőrfelületet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338
SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P321 Szakellátás (lásd a címkén vagy a biztonságtechnikai adatlapon).
P330 A szájat ki kell öblíteni.
P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hulladék gyűjtését és újrahasznosítás, alapos mosás után, ha megfelel a helyi és nemzeti szabályozásnak.

piktogram

Forgalmi kategória III.

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!